• Zwroty

Kupujący, będący konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia odebrania towaru. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest skuteczne, gdy zostało wysłane przed upływem terminu, na piśmie na adres:

Nidea Sp. z o.o.
Bursaki 15
20-150 Lublin

Decyduje data stempla pocztowego. Przed wysłaniem na piśmie Kupujący wysyła takie oświadczenie w formie elektronicznej na adres zwroty@megatorebki.pl.
Kupujący wysyła zwracany towar w stanie niezmienionym (nieuszkodzonym, nie noszącym śladów użytkowania) w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W wypadku wysłania towaru wraz z pisemnym oświadczeniem, Kupującego obowiązuje termin 10-dniowy.

***Nie jest to wymagane, ale będziemy wdzięczni za dopisanie na oświadczeniu przyczyny zwrotu. Dziękujemy.***

Zwrot płatności następuje nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia o odstąpieniu i zwracanego towaru.

Kupujący zobowiązany jest do wysłania wraz z towarem dowodu zakupu.


Formularz oświadczenia zawierający konieczne do odstąpienia informacje